x close
Logo

Login (Deutsch) | Login (English) | Login (English-US)
Login (Français) | Login (Polski) | Login (Čeština)
Login (Español)

PriceBuilder

wspiera definiowanie polityki cenowej; ustawienie wytycznych dla cen, obliczanie i symulacje cen promocyjnych, brutto i netto z uwzględnieniem optymalizacji algorytmicznej oraz wyników kalkulacji cen (opartych na istniejących zasadach oraz tych tworzonych ręcznie).

Nieograniczona liczba układów obliczeniowych i symulacyjnych opartych na: kosztach, rynku, konkurencji, cechach produktu, wartości oraz dowolnej kombinacji powyższych. Układy obliczeniowe można definiować poprzez interfejs użytkownika w oparciu o dostępny zbiór funkcji i komend.
Stworzone tak układy zasilają:
 • cenniki statystyczne, obliczane lub ustawiane ręcznie (np. cenniki cykliczne)
 • aktywne siatki cenowe dla częstych, dynamicznych przeliczeń cen i ich aktualizacji (np. w przypadku sprzedaży internetowej, etc.)
 • symulacje cen produktu, składanych ofert i transakcji cenowych
 • obliczanie cen dla wszelkiego rodzaju pakietów, kompletów, zestawów etc.
 • segmentację i optymalizację algorytmu obliczania cen

160311_price_builder

 

PriceBuilder jest potężnym i elastycznym narzędziem do szybkiego tworzenia różnorodnych schematów logiki wyliczania cen. Posiada bezpośredni dostęp do pozostałych modułów Price f(x) oraz intuicyjny edytor logiki cen (z dużą ilością funkcji i poleceń) oparty na danych z kart produktów i klientów. Karty są przygotowane specjalnie na potrzeby obliczeń cenowych w połączeniu z elastycznym i przejrzystym zarządzaniem parametrami i właściwościami cen.

Co można zrobić przy pomocy modułu PriceBuilder?

 • Scentralizowane definiowanie i zarządzanie wszystkimi istotnymi właściwościami cen, parametrami, regułami i zasadami, jako wytycznymi do samodzielnego kalkulowania, optymalizacji i realizacji zadań
 • Definiowanie, obsługa i realizacja różnych sposobów wyceny (w oparciu o koszty, konkurencję, rynek, cechy produktu, wartości lub metody mieszane). Wykorzystanie historycznych danych transakcyjnych oraz dostęp do danych analitycznych
 • Cenniki stałe (wyliczane cyklicznie), aktywne siatki cenowe (do przeliczania cen w czasie rzeczywistym dla dużego portfela produktów) i cenniki przygotowywane manualnie (ustawianie cen promocyjnych)
 • Elastyczny system zatwierdzania
 • Instalacja i wyświetlanie ostrzeżeń i alertów dla każdej obliczanej wartości i/lub wskaźnika
 • Przygotowanie symulacji cenowych i analiza scenariuszy
 • Dynamiczna segmentacja na podstawie historycznych danych transakcyjnych
 • Elastyczne zarządzanie i wycena złożonych zestawów produktowych (BoM), receptur i pakietów
 • Łatwo dostępna integracja w czasie rzeczywistym z istotnymi danymi cenowymi, zarówno wewnętrznymi (dane produktowe i karty klientów, wskaźniki profilu klienta, etc.), jak i zewnętrznymi (np. koszty surowców, kursy wymiany walut, wskaźniki rynkowe)

Dla kogo przeznaczony jest ten moduł?

Price Builder to świetne narzędzie dla:

 • Zarządzających marketingiem i cenami
 • Specjalistów i menedżerów produktu
 • Regionalnych menedżerów sprzedaży

Co zawiera moduł PriceBuilder?

Przyjazny dla użytkownika program konfiguracyjny, wtyczkę Price f(x) MS-Excel-Client, program do importu danych, tworzenie harmonogramów, dostępność wielu walut i jednostek miary, możliwość pracy z dużymi zbiorami danych (big data), wszelkie metody obliczeniowe, wszystkie rodzaje cenników, zbiór funkcji i poleceń, system zatwierdzania, dashboardy i wizualizacje, rodzaje profili i uprawnienia użytkowników, hostowany SaaS wraz z niezbędnym sprzętem, serwis i wsparcie trzeciego stopnia oraz skalowalność systemu w zależności od potrzeb klienta.

Dostępny jako samodzielny program oraz w zestawie z pozostałymi modułami.

Jak to działa?

Instalacja

 1. Szybka analiza obecnej lub planowanej logiki obliczania cen z uwzględnieniem wszystkich wymaganych właściwości i parametrów.
 2. Określenie schematu kalkulacyjnego (przy wsparciu edytora użytkownika) oraz stopniowy import wszystkich niezbędnych danych (np. przy użyciu wtyczki Price f(x) MS-Excel-Client).
 3. Testowanie wyników kalkulacji, optymalizacja i dopasowanie schematu kalkulacyjnego.
 4. Automatyzacja procesu przepływu danych za pomocą zaplanowanych importów danych lub przy pomocy modułu Price f(x) IntegrationManager.
 5. Zdefiniowanie i instalacja procesu zatwierdzania cenników oraz symulacji.

Efekt

Szybkie, intuicyjne oraz samodzielne definiowanie i realizacja schematu kalkulacyjnego cen.

Zastosowanie

Sprawdzanie i modyfikacja tabel sterujących (parametrów cenowych), określenie nowych lub modyfikacja istniejących cenników, symulacje cenników, scalanie wyników obliczeń, przegląd i ręczne poprawki, wysyłanie do zatwierdzenia, przekazanie cen i wskaźników cenowych do systemów końcowych np. sklepów internetowych, portali klienta etc., zarządzanie i zapisywanie preferencji użytkownika.

Jak mogę wypróbować PriceBuilder?

Wersja DEMO.
Zawiera dane fikcyjnej firmy zajmującej się produkcją i sprzedażą klopsików.

WYPRÓBUJ DEMO

PEŁNA wersja testowa.
Wypróbuj na własnym projekcie. Otrzymasz pełną wersję z podstawowym wsparciem instalacyjnym na 1 miesiąc BEZPŁATNIE.

TESTUJ BEZPŁATNIE

Zalety modułu w porównaniu z rozwiązaniami konkurencji

 • Model SaaS — szybkie wdrożenie i jeszcze szybsze uruchomienie
 • Prosta konfiguracja za pomocą czytelnego interfejsu graficznego — nie wymaga umiejętności technicznych
 • Elastyczna architektura umożliwia szybkie zmiany i aktualizacje w dowolnym momencie
 • Bezkonkurencyjna szybkość wdrożenia, dzięki elastycznej architekturze i metodologii Agile
 • Łatwość zmiany oraz modyfikacji istniejącej logiki obliczania cen w dowolnym momencie
 • Integracja z MS-Excel na poziomie metadanych poprzez wtyczkę
  Price f(x) MS-Excel-Client

Za co nasi klienci cenią PriceBuilder?

 • Szybkość i samodzielność dla użytkownika biznesowego bez zależności od działu IT lub
  Price f(x)
 • Elastyczność i łatwość wprowadzania zmian, uzupełniania i modyfikacji modułu w dowolnym momencie
 • Szybkość implementacji i wskaźnik czasu reakcji (TtV)
 • Zastosowanie filozofii MS-Excel przy jednoczesnej eliminacji jej niedociągnięć

Przetestuj bezpłatnie na swoim projekcie

Kliknij > Wypełnij krótki formularz > Testuj przez miesiąc BEZPŁATNIE

WYPRÓBUJ TERAZ