x close
Logo

Login (Deutsch) | Login (English) | Login (English-US)
Login (Français) | Login (Polski) | Login (Čeština)
Login (Español)

PriceOptimizer

To samouczący się moduł, który pomaga analizować I segmentować Twój Business, optymalizować Twoje portfolio produktowe i usprawnić zarządzanie ceną.

PriceOptimizer, który obsługuje wiele technik informacyjnych,  przeprowadza profilowanie danych i generuje dostosowane do konkretnych segmentów wytyczne cenowe oraz dostarcza je do cenników, CPQ, Digital Commerce i systemów ERP.
 • Klasyfikacja i regresja
 • Metody statystycznych segmentacji (np. klastrowanie)
 • Wybór kryteriów segmentacji
 • Predefiniowane algorytmy optymalizacji (lub opracowanie własnego algorytm optymalizacji)
 • Sprawdzanie poprawności modelu
 • Przetwarzanie języka naturalnego (pomoc w czyszczeniu danych)

Co możesz osiągnąć z modułem PriceOptimizer?

 • Modeluj, importuj i filtruj dane niezbędne do segmentacji i optymalizacji
 • Utwórz samouczące się modele w celu segmentacji businessu i optymalizacji cen
 • Oblicz skłonność do płacenia („willingness to pay) i elastyczność cenową dla segmentów / kategorii
 • Identyfikuj szanse cross sell i up-sell
 • Użyj zewnętrznych danych i reguł, aby ograniczyć modele segmentacji i optymalizacji
 • Optymalizuj ceny i wskazówki cenowe, marżę, promocje, wysokość kosztów, zapasów, asortymentu itp
 • Optymalizuj ceny i promocje w CPQ, ERP i platformach eCommerce
 • Testuj scenariusze i założenia pricingowe oraz dostosuj (automatycznie) modele, jeśli to konieczne
 • Kalkuluj, projektuj i analizuj wyniki optymalizacji

Dla kogo jest ten moduł?

PriceOptimizer jest narzędziem dla:

 • Działów Zarządzanie marketingiem, kategorią i cenami
 • Analityków cen, finansów i biznesu
 • Osób zajmujących się analizami big data

Co zawiera?

Samouczący się moduł i ramy statystyczne, które przenoszą segmentację i zoptymalizowany pricing na inne moduły Price f (x) lub inne systemy. Proces ETL (Extract, Transform and Load), czyszczenie i wzbogacanie danych, duże możliwości przetwarzania danych, raporty, wykresy i dashboardy, hostowane jako SaaS obejmuje cały potrzebny hardware, wsparcie produktowe i skalowalność.

Jak to działa?

Ustawienia

Szybkie definiowanie struktur danych i import danych (patrz PriceAnalyzer). Dane są profilowane oraz tworzone i uruchamiane są modele uczenia się maszynowego lub statystyczne, aby wygenerować segmentację i optymalizację.

Wynik

Zoptymalizowane ceny dla poszczególnych segmentów i kanałów są wprowadzane do systemów CPQ, Digital Commerce i ERP.

Użytkowanie

Klienci i sprzedawcy otrzymują optymalną instrukcję cenową dla konkretnej oferty lub transakcji. Wyniki mogą być przeglądane, prognozowane, nadpisywane lub ograniczane przez czynniki zewnętrzne. Aktualizacje porównuje się do prognoz, a zmiany mogą być wprowadzane lub sugerowane dynamicznie. Przyjrzyjmy się przykładowi użycia PriceOptimizer:

Klastrowanie

Klienci o podobnych zachowaniach zakupowych zgrupowani są w samoorganizującą się mapę . Ze względu na możliwość redukcji wymiarów, takie podejście jest bardzo wskazane w przypadku dużych zestawów danych.

Try our free Trial.

Please fill in the below form. All information provided will be treated with absolute confidence and used
only in connection with your request.

Give it a try