x close
Logo

Login (Deutsch) | Login (English) | Login (English-US)

QuoteConfigurator
i QuoteConfigurator dla iPada

wspiera pracowników sprzedaży i obsługi klienta, dzięki możliwości przygotowania ofert cenowych i symulacji. QuoteConfigurator służy przede wszystkim do udzielania szybkich i bezbłędnych odpowiedzi na zapytania cenowe oraz przygotowanie dowolnej oferty z optymalną ceną. Pozwala również uwzględnić zależności pomiędzy składowymi częściami oferty.

Główne cechy i możliwości modułu QuoteConfigurator: Moduł QuoteConfigurator na iPad
 • Zastosowanie bieżących i zoptymalizowanych ram cenowych w dowolnym czasie i zakresie ważności
 • Egzekwowanie zasad i wytycznych
 • Dostarczanie zaleceń cross- i up-sellingowych
 • Wyświetlanie ostrzeżeń, alarmów i reguł zatwierdzania
 • Stały dostęp do prekonfigurowanych oraz spersonalizowanych analiz
zapewnia niemal takie same funkcjonalności jak wersja na komputery stacjonarne. Pozwala tworzyć symulacje cenowe i ofertowe. Jego nadrzędnym celem jest zastosowanie produktu w terenie (sprzedaż i biuro obsługi klienta).

160311_quote_configurator

 

QuoteConfigurator umożliwia udzielanie szybkich odpowiedzi na zapytania cenowe oraz przygotowanie do negocjacji cenowych. Odpowiedzi te mogą powstawać w oparciu o dane z najnowszych aktualizacji (np. koszty surowców, kursy walut, aktualizacje cech), jak również aktualnie obowiązującą strategię. Elastyczna funkcjonalność CPQ umożliwia konfigurację produktów oraz zestawów o różnym stopniu skomplikowania i różnych zależnościach. QuoteConfigurator umożliwia wybór wielu elementów i kontrolę zgodności wsparte wykresami, zdjęciami, opisami, etc.

Wstępnie skonfigurowane, kontekstowe narzędzia do analizy typu inline są dostępne dla przedstawicieli handlowych i menedżerów sprzedaży. Stanowią one ogromne wsparcie podczas tworzenia i zatwierdzania propozycji ofert lub podczas przygotowania przyszłych negocjacji cenowych. Wszystkie istotne dla sprzedaży dane, dotychczasowe zachowania klienta, dystrybucja cen produktów, rentowność lub kombinacje powyższych mogą być przedstawiane w formie wykresów rozproszonych, kaskad cenowych itp.

Dzięki modułowi QuoteConfigurator można ograniczyć, a nawet całkowicie wyeliminować oferty zawierające błędne ceny, ceny wyznaczone na podstawie intuicji, czy też nieuzasadnione zniżki da klientów. Podstawową zaletą modułu QuoteConfigurator jest szybka i łatwa konfiguracja i obliczanie ofert przy pełnym wglądzie oraz pozytywnym wpływie na rentowność klienta.

QuoteConfigurator for iPad provides the same functionality as the QuoteConfigurator but in App on a mobile such as iPad. This helps increasing the solution adoption by the field operations (sales and sales back office).

Wersja QuoteConfigurator na urządzenia iPad ma te same fukcjonlaności co Quote Configurator jest jednak udostępniany jako aplikacja na urządzenia mobilne. Rozwiązanie to jest szczególnie dobrze akceptowane przez siły sprzedażowe w terenie.

Co można zrobić przy pomocy modułu QuoteConfigurator?

 • Konfiguracja i wycena produktów oraz zestawów (CPQ)
 • Obliczanie lub symulacja wymaganych oraz istotnych cen w dowolnym momencie: cena do cennika, fakturowana cena specjalna dla klienta, cena zależna od wielkości sprzedaży, cena zależna od wskaźników, etc.
 • Przekazanie informacji o cenach każdej zainteresowanej osobie
 • Generowanie ofert i/lub umów
 • Zatwierdzanie ofert w elektronicznym systemie zatwierdzania
 • Przesyłanie wyników wyliczeń lub zatwierdzonych ofert do systemów CRM (typu SFDC, czy SAP CRM, etc.) i/lub do każdego systemu końcowego typu ERP (także w czasie rzeczywistym)

Dla kogo przeznaczony jest ten moduł?

QuoteConfigurator and QuoteConfigurator for iPad to świetne narzędzie dla:

 • Przedstawiciele handlowi i menadżerowie sprzedaży
 • Dział obsługi klienta
 • Osoby zarządzające cenami
 • Wersja QuoteConfigurator dla iPada może być udostępniana klientowi lub innym podmiotom zewnętrznym w celu samodzielnego wykonania oferty i zapytania cenowego

QuoteConfigurator for iPad can also be made available to customer or other external
parties for the purpose of self-quoting and self-price inquiries

Co zawiera moduł QuoteConfigurator?

Silnik do konfigurowania, dostępność wielu walut i jednostek miary, elastyczne struktury do tworzenia wszelkich rodzajów warunków i umów z klientami, system zatwierdzania, dashboardy i wizualizacje, tworzenie profili i nadawanie uprawnień użytkownikom, hostowany SaaS wraz z niezbędnym sprzętem, serwis i wsparcie trzeciego stopnia, skalowalność systemu w zależności od potrzeb klienta.

Dostępny wyłącznie w zestawie z modułem PriceBuilder!
Dla optymalnych efektów zalecamy połączenie z modułem PriceAnalyzer.

Jak działa QuoteConfigurator?

Instalacja

 1. Szybka analiza obecnego procesu tworzenia ofert i zarządzania transakcjami
 2. Określenie wymaganych właściwości i parametrów cenowych.
 3. Instalacja nowej lub dopasowanie obecnie stosowanej logiki obliczania cen (konfiguracja lub możliwość konfigurowania w zależności od potrzeb).
 4. Przygotowanie zbioru wykresów do analityki inline oraz przypisanie wykresów do konkretnych warunków obliczeniowych.
 5. Definicja i zaplanowanie procesu zatwierdzania ofert.

Efekt

Szybkie i oparte na regułach przygotowywanie ofert, możliwość dodatkowej konfiguracji i obliczanie cen wsparte przez kontekstową analitykę inline oraz system zatwierdzania.

Zastosowanie

Tworzenie, przegląd i składanie ofert do zatwierdzenia, z uwzględnieniem konfiguracji produktu lub zestawu produktów.

Jak mogę wypróbować PriceBuilder?

Wersja DEMO.
Zawiera dane fikcyjnej firmy zajmującej się produkcją i sprzedażą klopsików.

WYPRÓBUJ DEMO

PEŁNA wersja testowa.
Wypróbuj na własnym projekcie. Otrzymasz pełną wersję z podstawowym wsparciem instalacyjnym na 1 miesiąc BEZPŁATNIE.

TESTUJ BEZPŁATNIE

Zalety modułu w porównaniu z rozwiązaniami konkurencji

 • Model SaaS — szybkie wdrożenie i jeszcze szybsze uruchomienie
 • Prosta konfiguracja za pomocą czytelnego interfejsu graficznego — nie wymaga umiejętności technicznych
 • CPQ functionality embedded in the quote creation (not a separate module/application)
 • Elastyczna architektura umożliwia szybkie zmiany i aktualizacje w dowolnym momencie
 • Bezkonkurencyjna szybkość wdrożenia, dzięki elastycznej architekturze i metodologii Agile
 • Możliwość drukowania z wykorzystaniem szablonów MS Excel

Za co nasi klienci cenią QuoteConfigurator?

 • Bardzo szybkie wdrożenie w oparciu o istniejącą strukturę cenową zapisaną w module PriceBuilder
 • Możliwość natychmiastowego wprowadzania zmian w strukturze cenowej
 • Prostota obsługi

Przetestuj BEZPŁATNIE na swoim projekcie

Kliknij > Wypełnij krótki formularz > Testuj przez miesiąc BEZPŁATNIE

WYPRÓBUJ TERAZ