x close
Logo

Login (Deutsch) | Login (English) | Login (English-US)
Login (Français) | Login (Polski) | Login (Čeština)
Login (Español)

PRODUKTY

Price f(x) to kompletne narzędzie CPQ do zarządzania cenami. Zapewnia ono szerokie i pełne wsparcie w zamkniętym cyklu: Strategia cenowa, Kontroling, Ustawienia, Wdrożenie.

PriceAnalyzer PriceOptimizer Price Builder Promotion Manager Quote Configurator RebateManager

Price f(x) to narzędzie, które sprawdza się w każdej branży i w każdej firmie — niezależnie od jej wielkości i położenia geograficznego.

PriceAnalyzer

PriceAnalyzer zapewnia szeroki zestaw funkcjonalności analitycznych, które pomagają rozpoznać korzyści cenowe i marżowe, poprawić transparentność oraz usprawnić wszelkie optymalizacje cenowe.

Architektura i wygoda

Nowoczesna architektura PriceAnalyzer zapewnia nieograniczone możliwości analityczne,
a także szybkość i elastyczność przy tworzeniu struktury danych, jej odczycie i optymalizacji. PriceAnalyzer pozwala uzyskać dostęp do baz danych bezpośrednio z wykresu. Same wykresy można dowolnie definiować i modyfikować poprzez funkcję przeciągania. Można również tworzyć dowolną ilość kaskad cenowych i porównań. Dzięki PriceAnalyzer wszystkie potrzebne dane są zawsze pod ręką.

Płynna integracja z pakietem Price f(x) to:

 • Optymalizacja, symulacja i kalkulacja cen, rabatów i zniżek
 • Symulacje w oparciu o bieżące oraz zoptymalizowane modele cen
 • Spójna analiza danych w trakcie konfiguracji cen, symulacji oraz przygotowań do negocjacji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PriceOptimizer

PriceOptimizer, który obsługuje wiele technik informacyjnych,  przeprowadza profilowanie danych i generuje dostosowane do konkretnych segmentów wytyczne cenowe oraz dostarcza je do cenników, CPQ, Digital Commerce i systemów ERP.

 • Klasyfikacja i regresja
 • Metody statystycznych segmentacji (np. klastrowanie)
 • Wybór kryteriów segmentacji
 • Predefiniowane algorytmy optymalizacji (lub opracowanie własnego algorytm optymalizacji)
 • Sprawdzanie poprawności modelu
 • Przetwarzanie języka naturalnego (pomoc w czyszczeniu danych)

To samouczący się moduł, który pomaga analizować I segmentować Twój Business, optymalizować Twoje portfolio produktowe i usprawnić zarządzanie ceną.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PriceBuilder

PriceBuilder zapewnia wsparcie na wszystkich etapach tworzenia polityki cenowej; przygotowaniu wytycznych, symulacji i obliczaniu zysku, symulacji cen specjalnych i cen netto, w tym optymalizacji algorytmicznej oraz zatwierdzaniu ostatecznych kalkulacji cen.

Biblioteka funkcji i poleceń oraz elastyczny interfejs pozwalają szybko i wygodnie obliczyć cenę w oparciu o wiele czynników (koszt, rynek, konkurencja, cechy, wartość) i na podstawie zróżnicowanej logiki.

PriceBuilder pozwala szybko wykonać:

 • Statyczne, kalkulowane oraz tworzone ręcznie cenniki (np. cenniki okresowe)
 • Aktualne siatki cenowe do częstych i dynamicznych aktualizacji (np. dla e-commerce)
 • Symulacje umów, ofert cenowych i cen
 • Kalkulacje cen w oparciu o rachunki, materiały, zestawy etc.
 • Segmentacje i algorytmiczne optymalizacje cen
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PromotionManager

PromotionManager pozwala definiować i zarządzać m.in. zniżkami, promocjami, kampaniami „po otrzymaniu faktury”, a także cenami specjalnymi. Wszystko to w połączeniu z systemami SAP, Oracle etc.

W PromotionManager można definiować i zarządzać nieograniczoną liczbą promocji o dowolnym poziomie skomplikowania.

Na ich podstawie można stworzyć dowolną logikę cenową do:

 • Obliczenia specjalnych warunków na dowolnym poziomie i dowolnej kombinacji produkt-klient (np. ceny netto, zniżki na produkt lub grupę produktów etc.)
 • Promocji czasowych (np. wyprzedaży, „kup jeden, drugi gratis” etc.)
 • Kampanii sprzedażowych (np. debiut rynkowy, up-selling etc.)
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

QuoteConfigurator
i QuoteConfigurator App dla SFDC,
SAP C4C oraz iPada

wspiera pracowników sprzedaży i obsługi klienta, dzięki możliwości przygotowania ofert cenowych i symulacji.

QuoteConfigurator służy przede wszystkim do udzielania szybkich i bezbłędnych odpowiedzi na zapytania cenowe oraz przygotowanie dowolnej oferty z optymalną ceną. Pozwala również uwzględnić zależności pomiędzy składowymi częściami oferty.

Wszystko to dzięki następującym funkcjonalnością:

 • Zastosowanie bieżących i zoptymalizowanych ram cenowych w dowolnym czasie i zakresie ważności
 • Egzekwowanie zasad i wytycznych
 • Dostarczanie zaleceń cross- i up-sellingowych
 • Wyświetlanie ostrzeżeń, alarmów i reguł zatwierdzania
 • Stały dostęp do prekonfigurowanych oraz spersonalizowanych analiz

QuoteConfigurator jest również dostępny jako wtyczka do aplikacji Salesforce (SFDC). Korzystając z tej wtyczki, użytkownicy Salesforce mogą wykorzystać większość funkcji QuoteConfigurator bez konieczności logowania się do aplikacji Price f(x). Elegancki, łatwy w użyciu układ jest w pełni konfigurowalny i można łatwo przełączać się między różnymi zapisanymi ustawieniami. Wtyczka jest dostępna zarówno dla aplikacji desktopowych, jak i mobilnych Salesforce.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

RebateManager

RebateManager umożliwia definiowanie, zarządzanie, symulację, obliczanie, zatwierdzanie
i inicjację płatności w złożonych warunkach płatności po otrzymaniu faktury:  rabaty, premie, zwroty, kredyty itp. Umożliwia również zachowanie przejrzystości całej kaskady cenowej.

 • Nieograniczona liczba rodzajów rabatów o dowolnej złożoności
 • Możliwość zdefiniowania i udostępnienia każdej umowy rabatowej, w której rodzaje ulg mogą być stosowane pojedynczo lub w dowolnej kombinacji logicznej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

IntegrationManager

Wycena zazwyczaj wymaga gromadzenia, modyfikacji, aktualizacji i harmonizacji danych
z różnych systemów, niejednorodnych źródeł danych, które mogą mieć niekompatybilne interfejsy i formaty. Wyniki obliczeń cen muszą być następnie przeniesione i zaktualizowane w wielu systemach realizacji zleceń oraz systemach rozliczeniowych.

IntegrationManager upraszcza ten skomplikowany proces poprzez:

 • Bezproblemowe, zautomatyzowane i dwukierunkowe połączenie z niemal każdym systemem
 • Funkcje mapowania i planowanej integracji logiki biznesowej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Poproś o darmowe DEMO

To tylko 2 kroki: kliknij poniższy przycisk i wypełnij krótki formularz.

TESTUJ JUŻ DZIŚ